Loading...
Home2021-10-20T13:48:57+03:30

خط مشی کیفیت

  • برخورداری از دانش و فناوری نوین در زمینه پلیمرهای پیشرفته در جهت بومی‌سازی و توسعه رزینهای کروماتوگرافی به منظور خالص‌سازی پروتئین‌ها، با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد

  • حرکت در راستای توسعه پایدار با رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی – بهداشت جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

  • نگاه جهانی به کسب و کار و توسعه صادرات

  • کاهش ریسک فعالیت‌های اجرایی و فرآیندها

  • افزایش میزان درآمد و سود شرکت و ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان

  • به کارگیری الگوها و راهبردهای توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و توانمندی‌های کارکنان

دانش فنی بالا

برای اولین بار در کشور

دوستدار محیط زیست

بر پایه علوم نوین

هم سطح برندهای جهانی

پژوهش محور

Ni-Imminodiacetic acid

Blue sepharose

Prepacked amin sepharose

محصولات ما

رزین سفارز کراس لینک

رزین سفارز کراس لینک با درصد آگارز 4، 6 و 8 درصد به دو صورت درصد کراس لینک پایین و بالا موجود است که کاربر با توجه به حجم و دبی عملیاتی می تواند از بین آنها انتخاب کند. از این رزینها با و بدون عامل دار کردن می توان به راحتی استفاده کرد. دبی بر حسب فشار این رزین طبق آزمایش انجام شده در شرکت پرسیس ژن با نمونه خارجی آن مطابقت کامل دارد.

سفارز عامل دار شده

سفارز عامل دار شده با درصد آگارز 4،6و 8درصد با لیگاندهای نیکل و سیباکرون بلو با توزیع اندازه و کارایی مشابه رزینهای خارجی که به تایید شرکت پرسیس ژن رسیده است.

سفارز پايه

رزین سفارز پایه از جنس پایه آگارز کراس لینک نشده با درصدهاي 4،6 و 8 می باشد که دارای تخلخل و مقاومت مکانیکی مقبولی برای تستهای بدون فشار پمپ و با گراویتی زمین هستند. این رزینها چون کراس لینک نشده اند دارای تخلخل درونی بیشتری می باشند و برای استفاده در کروماتوگرافی طرد اندازه کاربرد دارند.

Go to Top