خط مشی کیفیت

  • برخورداری از دانش و فناوری نوین در زمینه پلیمرهای پیشرفته در جهت بومی‌سازی و توسعه رزینهای کروماتوگرافی به منظور خالص‌سازی پروتئین‌ها، با تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد

  • حرکت در راستای توسعه پایدار با رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی – بهداشت جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

  • نگاه جهانی به کسب و کار و توسعه صادرات

  • کاهش ریسک فعالیت‌های اجرایی و فرآیندها

  • افزایش میزان درآمد و سود شرکت و ارزش آفرینی برای کلیه ذینفعان

  • به کارگیری الگوها و راهبردهای توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و توانمندی‌های کارکنان

پیشرو ایده زیست تخلیص

شرکت دانش بنیان تحقیقاتی، مهندسی پيشرو ايده زيست تخليص (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت فعال در حوزه پلیمرهای پیشرفته بیوتکنولوژی با هدف توسعه علم و تکنولوژی‌های نوین در زمینه فرآورده‌های بیوتکنولوژی مورد استفاده در فرآیند تخلیص ماکرومولکول‌ها از سال 1397 فعالیت خود را آغاز نموده است که شامل دو بخش عمده تولید محصولات بیوتکنولوژی با دانش‌فنی بالا و پژوهش‌های مبتنی بر زیست‌فناوری می‌باشد.