بيد سفارز ساده

رزین سفارز کراس لینک با درصد آگارز 4، 6 و 8 درصد به دو صورت درصد کراس لینک پایین و بالا موجود است که کاربر با توجه به حجم و دبی عملیاتی می تواند از بین آنها انتخاب کند. از این رزینها با و بدون عامل دار کردن می توان به راحتی استفاده کرد. دبی بر حسب فشار این رزین طبق آزمایش انجام شده در شرکت پرسیس ژن با نمونه خارجی آن مطابقت کامل دارد.

رزین Ni-IDA با افینیتی بالا

حجم ml 20

توضیحات:

رزین Ni-IDA با افینیتی بالا یک روش موثر برای خالص‌سازی پروتئین‌های نوترکیب جوش خورده با برچسب 6×Histidine

هست. محصول شامل موارد زیر می‌باشد:

عامل کلات کننده سه گانه،

ایمینودی‌استیک اسید (IDA)،

دانه‌های آگارزی کراس لینک شده با غلظت 4 درصد که به صورت کووالانسی متصل شده باشند

محتویات:

هر 20 میلی لیتر رزین Ni-IDA حاوی 50٪ آب است.

کاربرد:

  • خالص‌سازی پروتئین‌های دارای برچسب پلی هیستیدین تحت شرایط بومی
  • خالص‌سازی پروتئین‌های دارای برچسب پلی هیستیدین از E. Coli تحت شرایط دناتوره

ذخیره سازی:

در دمای 4 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

پروتکل

  1. خالص‌سازی پروتئین‌های دارای برچسب پلی هیستیدین در شرایط بومی

قبل از استفاده، دو محلول زیر را تهیه کنید:

بافرتعادل شستشو Lysis (بافر LEW ، 1 لیتر):

  • مونوسدیم فسفات 50 میلی مولار
  • سدیم کلرید 300 میلی مولار
  • pH را با استفاده از سدیم هیدروکسید روی 8.0 تنظیم کنید

بافر شستشو (1 لیتر):

  • مونوسدیم فسفات 50 میلی مولار
  • سدیم کلرید 300 میلی مولار
  • ایمیدازول 250 میلی مولار
  • pH را با استفاده از سدیم هیدروکسید روی 8.0 تنظیم کنید

1) آماده سازی ستون – بسته بندی ماده آبکی

سوسپانسیونی از دوغاب50٪ (w/v) رزین High-Affinity Ni-IDA در 1 × محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری  با 20٪ اتانول را با تکان دادن معمولی ایجاد کنید.  برای جلوگیری از تولید ذرات ریز، از طریق نیروی فیزیکی بیش از حد، از همزن مغناطیسی استفاده نکنید. سوسپانسیون را به آرامی در ستون بریزید. از ایجاد حباب‌های هوا خودداری کنید. اجازه دهید رزین‌ها ته‌نشین شوند.

2) تعادل ستون

ستون را با 4 برابر حجم بستری بافر LEW یا تا زمانی که طول موج A280 پایدار شود، متعادل کنید.

3) اتصال

نمونه پاک شده حاوی 6X پروتئین دارای برچسب His را به ستون اعمال کنید.

4) شستشو

ستون را با 8 برابر حجم  بستری بافر LEW یا تا زمانی که طول موج A280 پایدار شود، بشویید.

5) شستشو

پروتئین دارای برچسب پلی هیستیدین را با حجم 5-10 برابری بستر بافر شستشو، شستشو دهید.

خالص‌سازی پروتئین‌های دارای برچسب پلی هیستیدین از E. Coli تحت شرایط دناتوره

اگر بیان منجر به تشکیل اجسام انکلوزیونی شود، این پروتکل را توصیه می‌کنیم. سلول‌ها تحت شرایط بومی با استفاده از لیزوزیم با فراصوت دچار درهم گسیختگی می‌شوند. پس از سانتریفیوژ، پروتئین دارای برچسب پلی هیستیدین استخراج و گلوله با استفاده از دناتورانس (اوره 8M) در آن حل می‌شود. عصاره بدست آمده توسط سانتریفیوژ و تحت شرایط دناتوراسیون به رزین نیکل-IDA با افینیتی بالا اعمال می شود.خالص‌سازی پروتئین‌های دارای علامت پلی هیستیدین با شرایط دناتوره مشابه است با تصفیه در شرایط بومی با این تفاوت که عصاره سلول و بافرهای آن بارگیری می شود روی ستون حاوی (اوره 8M) است.

اشتراک گذاری محصول