درباره arazitco

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
arazitco تاکنون 4 مطلب را ایجاد کرده است.

رزین مغناطیسی

توسط |2020-03-18T11:37:22+03:30مارس 18th, 2020|

رزین سفارز پایه از جنس پایه آگارز کراس لینک نشده با درصدهاي 4،6 و 8 می باشد که دارای تخلخل و مقاومت مکانیکی مقبولی برای تستهای بدون فشار پمپ و با گراویتی زمین هستند. این رزینها چون کراس لینک نشده اند دارای تخلخل درونی بیشتری می باشند و برای استفاده در کروماتوگرافی طرد اندازه کاربرد دارند.

سفارز پايه

توسط |2020-03-18T11:34:43+03:30فوریه 3rd, 2020|

رزین سفارز پایه از جنس پایه آگارز کراس لینک نشده با درصدهاي 4،6 و 8 می باشد که دارای تخلخل و مقاومت مکانیکی مقبولی برای تستهای بدون فشار پمپ و با گراویتی زمین هستند. این رزینها چون کراس لینک نشده اند دارای تخلخل درونی بیشتری می باشند و برای استفاده در کروماتوگرافی طرد اندازه کاربرد دارند.

رزین سفارز کراس لینک

توسط |2021-01-30T18:23:06+03:30فوریه 3rd, 2020|

رزین سفارز کراس لینک با درصد آگارز 4، 6 و 8 درصد به دو صورت درصد کراس لینک پایین و بالا موجود است که کاربر با توجه به حجم و دبی عملیاتی می تواند از بین آنها انتخاب کند. از این رزینها با و بدون عامل دار کردن می توان به راحتی استفاده کرد. دبی بر حسب فشار این رزین طبق آزمایش انجام شده در شرکت پرسیس ژن با نمونه خارجی آن مطابقت کامل دارد.